You are here: Home // Genel Kültür // Ölüm Nasıl Gerçekleşir ?

Ölüm Nasıl Gerçekleşir ?

Ölüm , tüm kulların bu hayatta merak duyduğu sonunda ne olacağı konusunda fikir sahibi olmak istediği fakat bunu idrak edemedikleri ,  iyi kullara müjde ve günahkarlara ise alametin ta kendisidir.

Ölümle Görevli Melek

Azrail

Dört büyük melekten birinin ismi olup, insanların canını olmakla görevlidir Bu melek Kur’an ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekü’l-mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz ” (Secde 32/11) Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır Azrâîl bu meleklerin başıdır: “Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler ” (En’am, 6/61, A’raf, 7/37)

Kulun önünde ölüm zahmetinden başka ne azapölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar ne üzüntü ne de korku bulunmasa bileölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar sadece ölüm anındaki şiddet onun gecesini gündüzüne katıp düşünmeye ve ölüm için hazırlanmaya yeterli olurdu..Üstelik ölüm de her an onunla karşı karşıyadır.. Hayret edilecek durum şudur ki; bir insan kendisinin birisi tarafından biraz sonra dövüleceğini bilseölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar yiyeceği dayağın düşüncesi içinde hiçbir şeyden zevk almaz olur.

Ölüm meleğinin her an kendisine ölüm pençelerini saplamak üzere olduğunu bildiği halde bundan dolayı herhangi bir korku ve üzüntüye düşmez..Bu gaflet içindeki şuursuzluğun tek nedeni kuşkusuz cehalet ve aldanmadır..
Ölüm acısını tatmayan kimselerölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar onu başka acılarla kıyaslayarak yahut başkasının ölüm anında çektiklerini görerek bunu idrak etmeye çalışır..Muhakkak kiölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar ruhsuz olan bir aza acı duymaz.Acıyı ve sancıyı duyandaölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar çeken de sadece ruhtur..Can çıkması bedeni değil doğrudan doğruya ruhu ilgilendiren bir acıdır ve bu acı ruhun bütün parçalarına sirayet eder..Ruhölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar bedenin her tarafını kapsamıştır.Ayağa bir diken batacak olsaölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar acısı sadece ruhun oradaki parçasına sirayet eder..Fakat yangın gibi tüm bedeni kapsayan acılar böyle değildir.Ruh tüm bedene yayıldığından yangında kalma gibi durumlarda tüm ruh bu acıyı duymuş olur..
Ölüm acısına gelinceölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar bu doğrudan doğruya ruhun kendisine sirayet ettiği içinölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar acısı hiçbirşey e benzemez..Bütün sinirlerdenölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar damarlardanölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlaradaleölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar mafsal ve her kılın ucundan çıkarılan ruhun duyduğu acı; kılıç yarasındanölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlartestere ile biçilmektenölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar makaslarla doğranmaktan daha ağırdır..
Ölüm anında kulun bunca acı karşısında feryad-ı figan etmemesinin sebebiölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar ölüm acısının onun her tarafını kaplamış olup kendisinde imdat isteyecek derman bırakmamasındandır.
Ölüm anında dehşetten dolayı aklı karışırölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar dili tutulurölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar azaları dermandan düşer.Bu yüzden inlemeyiölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar yardım dilemeyi çok istediği haldeölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar bunu yapması imkansızdır..Eğer biraz dermanı varsaölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar oda canı çıkarken göğüs ve boğazında hırıltıya benzer sesler çıkarır.Rengiölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar asıl yaratıldığı torağın rengine dönüşür.Göz kapakları açık olduğu halde tavana dikilir..Dudaklar sarkar ve dil içeri çekilir..Acı içine ve dışına yayılır..Her tarafı mosmor kesilir.Önce ayaklar sonra diz ve baldırlar.Böylece can boğaza gelinceye kadar acılar üstüne acılar eklenir..Her azanınölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar her parçanın ölüşünde elem üstün elem ve acı üstüne acı vardır..Can boğaza dayandığı zamanölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar işte o zaman..Kul bütün dünyalıktan gözünü çekerölüm Anı Ve ölüm Acısının şıddetı Ve ölüm Anında Yaşananlar kimseye bakmaz olur..Artık tövbe kapısıda kapanmıştır..O anda kendisiyle sadece hasret ve pişmanlık kalır.

+1
0
  

Tags: , , , ,

Bir Yorum Bırakın